ارسال تصویر

شهروندان عزیز شما می توانید تصاویر خود را در این قسمت ارسال نموده تا به صلاحدید مدیریت، این تصاویر در سایت و روزنامه نسیم خوزستان منتشر گردد، ما را در انجام رسالت مطبوعاتیمان یاری رسانید.

نام شما (الزامی)

ایمیل شما

شماره تماس

موضوع

پیام شما

ارسال تصویررضایت کامل را برای انتشار این تصویر در روزنامه ی نسیم خوزستان دارم

تصاویر ارسالی توسط شما